ZASTITA AUTORSKIH PRAVA

Dynamic Produkcija zasticuje sve svoje radove kao i izvodjacka prava svojih klijenata kroz SOKOJ.

Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije osnovana je 1950.godine. ​Najstarija je i do nedavno jedina organizacija za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih muzičkih i srodnih prava u Srbiji.

Sokoj  kolektivno ostvaruje sledeća imovinska prava autora muzičkih dela, sa rečima ili bez reči:
- pravo na beleženje ili umnožavanje dela;
- pravo stavljanja primeraka dela u promet;
- pravo davanja primeraka dela u zakup;
- pravo izvođenje;
- pravo predstavljanja;
- pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja;
- pravo emitovanja
- pravo reemitovanja
- pravo na javno saopštavanje uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti;
- pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje;
- pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike;
- pravo na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i  teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela za lične nekomercijalne potrebe i
- pravo na naknadu za davanje na poslugu

Sokoj je danas organizovan po modelu savremenih evropskih organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava. Svoju delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, od 16.12.2009.). Rešenjem (br. 1119/10/2, od 30.04.2010. godine) Zavoda za intelektualnu svojinu obnovljena je dozvola Sokoja za obavljanje delatnosti ostvarivanja prava autora.

Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

- Izdaje dozvole za javno izvođenje i emitovanje zaštićenih muzičkih dela i za beleženje ili umnožavanje na nosače zvuka zaštićenih muzičkih dela;

- Ubire odgovarajuće autorske naknade od korisnika tih dela; raspodeljuje i isplaćuje prikupljene autorske naknade, autorima i drugim nosiocima autorskih prava u zemlji i inostranstvu.

Delujući u kontinuitetu više od šezdeset godina Sokoj je, kao vodeća institucija u ovoj oblasti u regionu, odigrao ogromnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih muzičkih autora, zaštiti prava inostranih autora, kao i promociji nacionalnih kulturnih vrednosti.

Krajem 2017. godine, Sokoj je započeo proces uvođenja ISO standardizacije u svoje poslovanje. Jedan od najvažnijih dokumenata u našem sistemu menadžmenta je Politika kvaliteta i bezbednosti informacija, kojim je definisana misija i vizija Sokoja, kao i strateško opredeljenje da se implementiraju sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta bezbednošću informacija. 

Vise informacija o SOKOJ-u:  www.sokoj.rs


NARUCITE  VAS  NOVI

Bilo da ste vec afirmisan izvodjac ili tek pocinjete muzicku karijeru, ostvarite saradnju
sa proverenim hit-mejkerima, koji su u svojoj karijeri napisali veliki broj hitova za domace i strane izvodjace raznih zanrova muzike.

​​GOLD paket-aranzman: $1500 USD

HIT pesma u zeljenom zanru. Ukljucuje:  muziku, tekst, aranzmane, snimanje, miks, master, zastita i  SOKOJ registracija pesme, plasman na 150+ vodecih digitalnih platformi prodaje, automatizovana monetizacija, menadzment i isplata honorara.


Velika nam je cast sto je veliki broj pesama iz Dynamic Produkcije  plasirano sa najuglednijim diskografskim kucama i emituju se na vodecim domacim i stranim radio i TV stanicama.

​Pridruzite se zvezdama.

...polecemo!

Ime i Prezime
Email
Dajte nam malo vise detalja
Telefon
Za kada vam treba?
Ubacite ovde link ka YouTubu / pesmi koju dajete kao primer
Navedite koje usluge zelite: tekst, muzika, miks, kompletna pesma...
Adresa
Submit